סוג ההלוואה

עד שנה
מעל שנה

סכום ההלוואה

15,000
5,000

למשך

11 חודשים
6 חודשים

*החזר חודשי צפוי

1,191 ₪